Zamówienia publiczne

08.05.2019

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU:

ZAPYTANIE OFERTOWE – pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY – pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE – pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 4 – UMOWA – pobierz

PRZYZIEMIE – umiejscowienie kamer – pobierz

PARTER – umiejscowienie kamer – pobierz

PIĘTRO – umiejscowienie kamer – pobierz

HALA – umiejscowienie kamer – pobierz

 

21.12.2018

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTROROGU W SEZONIE GRZEWCZYM W ROKU 2019:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – kliknij

SIWZ OLEJ OPAŁOWY – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZAŁĄCZNIK OFERTOWY – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 4 – GRUPA KAPITAŁOWA – kliknij

ZAŁACZNIK NR 5 – PROJEKT UMOWY – kliknij

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH – kliknij

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – kliknij

 

27.11.2017

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTROROGU W SEZONIE GRZEWCZYM W ROKU 2018:

OGŁOSZENIE NR 622061 O ZAMÓWIENIU – kliknij

SIWZ OLEJ OPAŁOWY – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZAŁĄCZNIK OFERTOWY – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU – kliknij

ZAŁĄCZNIK NR 4 – GRUPA KAPITAŁOWA – kliknij

ZAŁACZNIK NR 5 – PROJEKT UMOWY – kliknij

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH

OGŁOSZENIE 500006231-N-2018 Z DNIA 09.01.2018 – kliknij