Świetlicowe wieści

SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM – czytaj więcej

ZABAWA ANDRZEJKOWA – czytaj więcej

KONKURS „MAGICZNA BOMBKA – czytaj więcej

KONKURS „PALMA WIELKANOCNA” ROZSTRZYGNIĘTY – czytaj więcej

 

 

KONKURS „JESIENNE CUDACZKI”

 

W miesiącu październiku  w świetlicy szkolnej zorganizowano konkurs „ Jesienne Cudaczki”. Uczniowie musieli wykonać  śmieszne postacie z darów jesieni. Głównymi uczestnikami konkursu byli uczniowie z klas I – III. Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu odbyło się podczas imprezy TOP MODEL. Zwycięzcami konkursu „ Jesienne Cudaczki „ zostali:

  • miejsce  Ryżek Błażej – klasa Ia
  • miejsce Wojciechowska Marianna – klasa Ia
  • Nobik Jan – klasa IIIb

Wyróżnienia : Urban Oliwier  Ia

Pęcherska Gabriela Ia

Nagrodę specjalną otrzymał Kamil Braciszewski z klasy IIa .

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ

 

Świetlica współpracuje z biblioteką szkolną. Dzieci z Koła Przyjaciół Biblioteki systematycznie czytają najmłodszym dzieciom ze świetlicy szkolnej bajki. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchają głośno czytanych tekstów.

W czasie tych spotkań odbywają się różne konkursy . Uczniowie wykonują też ilustracje do wysłuchanych bajek.

 

 

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zajęcia plastyczne odgrywają ważną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, w przygotowaniu go do pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Działalność plastyczna zaspokaja potrzebę ekspresji i motywacji do działania. Bliski kontakt dzieci z plastyką budzi zainteresowanie jej różnymi aspektami. Działalność plastyczna stwarza szerokie pole dla ekspresji własnej i samorealizacji możliwości twórczych. Daje dziecku radość i zadowolenie, umacnia poczucie własnej wartości, niezbędna jest do kształtowania się jego osobowości. Rozwija także inicjatywę, samodzielność, wytrwałość dziecka oraz uczy  planowania zadań i pracy zespołowej.

Plastyka ma duże znaczenie dla zdrowia psychicznego i rozwoju sprawności ruchowych dzieci. Zaspokaja potrzebę przeżywania, działania i manipulowania przedmiotami .Własna twórczość stanowi ujście dla energii dziecka, uspakaja, daje odprężenie, rozładowanie napięć emocjonalnych i mięśniowych. Dziecko za pomocą środków plastycznych wyraża własne myśli uczucia. Obcowanie z jakąkolwiek z dziedzin sztuki, np. z rysunkiem, z muzyką,  ułatwia nawiązywanie kontaktu z otoczeniem, pomaga  w uświadomieniu sobie świata kształtów i barw, słów i dźwięków, własnej osobowości.

Wychowanie plastyczne kształtuje i rozwija wrażliwość na piękno kształtów i barw otaczającej rzeczywistości poznawalnej zmysłami (wzrok, dotyk) oraz kształci smak artystyczny poprzez poznawanie dzieł sztuki plastycznej. Pobudza i rozwija umiejętność wypowiadania swojego osobistego stosunku do rzeczywistości za pomocą linii i plamy, barwy i kształtu. Kształci aktywność myślową, pobudza wyobraźnię i wyzwala inicjatywę twórczą oraz wzbogaca przeżycia.

 

Zajęcia plastyczne mają za zadanie:

– odkrywanie potencjału twórczego, który jest w każdym,

– rozwijanie umiejętności manualnych,

– rozwijanie umiejętności współtworzenia w grupie,

– czerpania przyjemności z inspirującej twórczej atmosfery.

 

Na zajęciach plastycznych są stosowane różne techniki plastyczne, posiadające specyficzne właściwości i wymagające od dzieci odpowiednich umiejętności i sprawności oraz określonego sposobu postępowania.

 

 

 

GRY I ZABAWY RUCHOWE

Stanowią one jedną z najbardziej interesujących form zabawowych, oddziałujących wszechstronnie na organizm dziecka i wyzwalających jego aktywność. Przyczyniają się do podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej, współdziałają z rozwojem wrażeń, uczą spostrzegać otaczające przedmioty i zjawiska ze wszystkich stron i we wszystkich ich wzajemnych powiązaniach.

 

 

 

ZABAWY I GRY STOLIKOWE

Kształcą zdolności poznawcze, pamięć, spostrzeganie, uwagę i myślenie. Mogą kształtować cechy charakteru, takie jak: rzetelność, koleżeńskość, systematyczność, oraz dostarczyć wiele wiadomości z historii, przyrody, matematyki. W grach stolikowych może brać udział dwoje, czworo lub nawet dowolna liczba uczestników. Mogą być wykorzystane plansze, liczmany, pionki, karty, figury.