Przywozy dzieci

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PRZYWOŻĄCYCH UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTROROGU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ważny  od  3  września 2018 roku

(poniedziałek)

A1 A2 A3
6:55 trasa: Ostroróg –Oporowo- Dobrojewo  – Ostroróg

( 17 uczniów)

7:00  Oporowo

7:05 Dobrojewo

Wszyscy uczniowie z klas VIIb, VIIIa,IIIaG z Oporowa i Dobrojewa.

 6:50  trasa: Ostroróg -Binino– Bielejewo –Nosalewo- Binino-Bobulczyn-Oporowo-  Ostroróg

( 32  uczniów)

6:55 Binino ( przy sklepie)

6:57 Bielejewo

7:05 Nosalewo

7:08 Binino ( przy szkole)

7:10 Bobulczyn

Wszyscy uczniowie z w/w miejcowości z klas IIIaG, VIa,VIb, VIIa, VIIb, VIIIa i oraz uczniowie z klasy Vb z Bobulczyna i Binina.

 

 

6:55 trasa: Ostroróg –Karolewo –Rudki – Rudki H –  Zapust II- Wieloenk-  Ostroróg

 (38   uczniów)

7:00 Karolewo

7:05 Rudki

7:10 Rudki H

7:15  Zapust II

7:20 Wielonek

Wszyscy uczniowie z klas 0 –IIIG  Rudek i Rudek Huby i z Karolewa uczniowie z klasy VIb i IIIbG.

Wszyscy  uczniowie z  Wielonka z klas  Vb, VIa, VIIb, IIIaG  i

z Zapustu II  z klasy VIIb, IIIaG

 

7: 10 trasa: Ostroróg  – Szcepankowo – Kluczewo H- Kluczewo -Ostroróg

(42  uczniów)

7:15 Kluczewo

7:20 Kluczewo H

7:22 Szczepankowo Wygoda

7:25 Szczepankowo

Wszyscy uczniowie z klas 0 – III ze Szczepankowa oraz uczniowie z  Kluczewa i Kluczewa H z klas VIa,VIIa,VIIb, IIIaG i ze Szczepankowa Wygody uczeń z klasy VIa.

 

7:40 trasa: : Ostroróg – Binino– Bielejewo –Nosalewo-  Binino- Bobulczyn—Oporowo- Ostroróg

 ( 49    uczniów)

6:55 Binino ( przy sklepie)

6:57 Bielejewo

7:05 Nosalewo

7:08 Binino ( przy szkole)

7:10 Bobulczyn

7:15 Oporowo

Wszyscy uczniowie z klas 0 – III z w/w miejscowości i uczniowie z Nosalewa z klasy IVc,VIIIa,z Bielejewa z klasy IVc,VIIIa, z Binina z klasy IVc,VIIIa, z Bobulczyna z klasy  IVc,Vc,VIIIa, z Oporowa z klasy IVc,

.

7:40 trasa: Ostroróg –Dobrojewo  – Ostroróg

( 20 uczniów)

7:45  Dobrojewo

 

Wszyscy uczniowie z klas 0 – III i klasy  IVa,Vb,Vc,VIIIb.

 

7:50 trasa: Ostroróg   – Zapust II- Zapust III-  Zapust IV-Wielonek – Ostroróg – Piaskowo – Ostroróg

 (  35  uczniów)

7:55 Zapust II ( przy p. Bober)

8:00 Zapust III ( przy p. Cwojdziński)

8:00 Zapust IV ( przy p. Perz)

8:10 Wielonek  

8:15 Piaskowo

 

Wszyscy uczniowie z klasy 0- IIIG z Zapustu i Wielonka i Piaskowa

.

 

 

  7:55 trasa: Ostroróg –Kluczewo – Kluczewo H –Szczepankowo Wygoda– Karolewo- Ostroróg

 (51 uczniów)

8:00 Kluczewo

8:05 Kluczewo H

8:10  Szczepankowo Wygoda

8:15 Karolewo

Wszyscy uczniowie z klasy 0 – IIIG z Kluczewa i Kluczewa H, Szczepankowa Wygoda i z Karolewa uczniowie z klasy IIb i Va.

 

  • autobusami do szkoły dojeżdżają tylko uczniowie Zespołu Szkół z Ostroroga z w/w miejscowości

 

 

 ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PRZYWOŻĄCYCH UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTROROGU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ważny  od  3  września 2018 roku

(wtorek)

A1 A2 A3
6:55 trasa: Ostroróg –Dobrojewo  – Ostroróg

( 20 uczniów)

7:00  Dobrojewo

Wszyscy uczniowie z klas Vb, VIb, VIIb, VIIIb, IIIaG z Dobrojewa.

 6:50  trasa: Ostroróg -Binino– Bielejewo –Nosalewo- Binino-Bobulczyn-Oporowo-  Ostroróg

( 35  uczniów)

6:55 Binino ( przy sklepie)

6:57 Bielejewo

7:05 Nosalewo

7:08 Binino ( przy szkole)

7:10 Bobulczyn

7:15 Oporowo

Wszyscy uczniowie z Nosalewa z klasy Vb,VIb,VIIb, z Bielejewa z Vb,IIIaG, z Binina z klasy Vb,VIa, VIb,VIIa, VIIIb, z Bobulczyna z klasy Vb,VIb,VIIa, VIIb,VIIIb, IIIaG,IIIbG z Oporowa z klasy Vb,VIa,VIb, IIIaG

 

6:55 trasa: Ostroróg –Karolewo –Rudki – Rudki H –  Zapust II- Wielonek-  Ostroróg

 (38   uczniów)

7:00 Karolewo

7:05 Rudki

7:10 Rudki H

7:15  Zapust II

7:20 Wielonek

Wszyscy uczniowie z klas 0 –IIIG  Rudek i Rudek Huby i z Karolewa uczniowie z klasy VIb i IIIbG.

Wszyscy  uczniowie z  Wielonka z klas  Vb, VIa, VIIb, IIIaG  i

z Zapustu II  z klasy VIIb, IIIaG

 

7: 10 trasa: Ostroróg  – Szcepankowo – Kluczewo H- Kluczewo -Ostroróg

(50 uczniów)

7:15 Kluczewo

7:20 Kluczewo H

7:22 Szczepankowo Wygoda

7:25 Szczepankowo

Wszyscy uczniowie z klas 0 – III ze Szczepankowa oraz uczniowie z  Kluczewo Vb, VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIIb, IIIbG, z Kluczewa

Huby VIIa, VIIb, VIIIb, IIIaG, IIIbG i ze SzczepankowaWygoda z klasy VIa

 

 

 

 

 

7:40 trasa: : Ostroróg – Binino– Bielejewo –Nosalewo-  Binino- Bobulczyn—Oporowo- Ostroróg

 ( 49   uczniów)

7:45 Binino ( przy sklepie)

7:50 Bielejewo

7:55 Nosalewo

8:10 Binino ( przy szkole)

8:15 Bobulczyn

8:15 Oporowo

Wszyscy uczniowie z klas 0 – III z w/w miejscowości i uczniowie z Nosalewa z klasy IVc,VIIIa,z Bielejewa z klasy IVc,VIIIa, z Binina z klasy IVc,VIIIa, z Bobulczyna z klasy  IVc,Vc,VIIIa, z Oporowa z klasy IVc,

.

7:40 trasa: Ostroróg –Dobrojewo  – Ostroróg

( 20 uczniów)

7:45  Dobrojewo

 

Wszyscy uczniowie z klas 0 – III i klasy IVa,Vc,  z Dobrojewa .

 

 

 

 

 

7:50 trasa: Ostroróg   – Zapust II- Zapust III-  Zapust IV-Wielonek – Ostroróg – Piaskowo – Ostroróg

 (  35  uczniów)

7:55 Zapust II ( przy p. Bober)

8:00 Zapust III ( przy p. Cwojdziński)

8:02 Zapust IV ( przy p. Perz)

8:05 Wielonek  

8:15 Piaskowo

 

Wszyscy uczniowie z klasy 0- IIIG z Zapustu i Wielonka i Piaskowa

.

 

 

  7:55 trasa: Ostroróg –Kluczewo – Kluczewo H – Szczepankowo Wygoda – Karolewo-  Ostroróg

 (48 uczniów)

8:00 Kluczewo

8:05 Kluczewo H

8:10  Szczepankowo Wygoda

8:15 Karolewo

Wszyscy uczniowie z klasy 0 – IIIG z Kluczewa i Kluczewa H, Szczepankowa Wygoda i z Karolewa uczniowie z klasy IIb i Va.

 

  • autobusami do szkoły dojeżdżają tylko uczniowie Zespołu Szkół z Ostroroga z w/w miejscowości

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PRZYWOŻĄCYCH UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTROROGU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ważny  od  3  września 2018 roku

(środa)

A1 A2 A3
6:55 trasa: Ostroróg –Dobrojewo  – Ostroróg

( 20 uczniów)

7:00  Dobrojewo

Wszyscy uczniowie z klas Vb, VIb, VIIb, VIIIb, IIIaG z Dobrojewa.

 6:50  trasa: Ostroróg -Binino– Bielejewo –Nosalewo- Binino-Bobulczyn-Oporowo-  Ostroróg

( 35  uczniów)

6:55 Binino ( przy sklepie)

6:57 Bielejewo

7:05 Nosalewo

7:08 Binino ( przy szkole)

7:10 Bobulczyn

7:15 Oporowo

 

 

Wszyscy uczniowie z Nosalewa z klasy Vb,VIb,VIIb, z Bielejewa z Vb,VIIIa,IIIaG, z Binina z klasy Vb, VIb,VIIa,VIIIa, VIIIb, z Bobulczyna z klasy Vb,VIb,VIIa, VIIb,VIIIa,VIIIb, IIIaG,IIIbG z Oporowa z klasy Vb,VIb, IIIaG

 

 

 

6:55 trasa: Ostroróg –Karolewo –Rudki – Rudki H –   Ostroróg

 (38   uczniów)

7:00 Karolewo

7:05 Rudki

7:10 Rudki H

7:15 Zapust  II

7:20 Wielonek

 

Wszyscy uczniowie z klas 0 –IIIG  Rudek i Rudek Huby i z Karolewa uczniowie z klasy VIb i IIIbG.

Wszyscy  uczniowie z  Wielonka z klas  Vb,  VIIb,VIIIa, IIIaG i

z Zapustu II  z klasy VIIb, VIIIa, IIIaG.

7: 10 trasa: Ostroróg  – Kluczewo –Kluczewo H- Szczepankowo Wygoda- Szczepankowo- Ostroróg

(48 uczniów)

7:15 Kluczewo

7:20 Kluczewo H

7:22 Szczepankowo Wygoda

7:25 Szczepankowo

Wszyscy uczniowie z klas 0 – III ze Szczepankowa oraz uczniowie z  Kluczewo Vb, VIb, VIIa, VIIb, VIIIb, IIIbG, z Kluczewa

Huby VIIa, VIIb, VIIIb, IIIaG, IIIbG

 

7:40 trasa: : Ostroróg – Binino– Bielejewo –Nosalewo-  Binino- Bobulczyn—Oporowo- Ostroróg

 ( 49   uczniów)

7:45 Binino ( przy sklepie)

7:50 Bielejewo

7:55 Nosalewo

8:10 Binino ( przy szkole)

8:15 Bobulczyn

8:15 Oporowo

Wszyscy uczniowie z klas 0 – III z w/w miejscowości i uczniowie z Nosalewa z klasy IVc,,z Bielejewa z klasy IVc, z Binina z klasy IVc,VIa, z Bobulczyna z klasy  IVc,Vc, z Oporowa z klasy IVc,VIa

.

 

 

7:40 trasa: Ostroróg –Dobrojewo  – Ostroróg

( 20 uczniów)

7:45  Dobrojewo

 

Wszyscy uczniowie z klas 0 – III i klasy IVa,Vc,  z Dobrojewa .

 

7:50 trasa: Ostroróg   – Zapust II- Zapust IV-Wielonek – Ostroróg – Piaskowo – Ostroróg

 (  35  uczniów)

7:55 Zapust II ( przy p. Bober)

8:00 Zapust III ( przy p. Cwojdziński)

8:02 Zapust IV ( przy p. Perz)

8:05 Wielonek  

8:15 Piaskowo

 

Wszyscy uczniowie z klasy 0- IIIG z Zapustu i Wielonka i Piaskowa

.

 

 

  7:55 trasa: Ostroróg –Kluczewo – Kluczewo H – Szczepankowo Wygoda –Karolewo-  Ostroróg

 ( 51uczniów)

8:00 Kluczewo

8:05 Kluczewo H

8:10  Szczepankowo Wygoda

8:15 Karolewo

Wszyscy uczniowie z klasy 0 – IIIG z Kluczewa i Kluczewa H, Szczepankowa Wygoda i z Karolewa uczniowie z klasy IIb i Va.

 

  • autobusami do szkoły dojeżdżają tylko uczniowie Zespołu Szkół z Ostroroga z w/w miejscowości

 

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PRZYWOŻĄCYCH UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTROROGU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ważny  od  3  września 2018 roku

(czwartek)

A1 A2 A3
6:55 trasa: Ostroróg –Oporowo- Dobrojewo  – Ostroróg

( 14  uczniów)

7:00  Oporowo

7:05 Dobrojewo

Wszyscy uczniowie z klas IVa i  z Dobrojewa i Oporowa z klas  IV – IIIG

 6:50  trasa: Ostroróg -Binino– Bielejewo –Nosalewo- Binino-Bobulczyn-Oporowo-  Ostroróg

( 35  uczniów)

6:55 Binino ( przy sklepie)

6:57 Bielejewo

7:05 Nosalewo

7:08 Binino ( przy szkole)

7:10 Bobulczyn

7:15 Oporowo

Wszyscy uczniowie z klasy VI – IIIaG z w/w miejscowości.

 

6:45 trasa: Ostroróg –Karolewo –Rudki – Rudki H –Zapust II- Wielonek-    Ostroróg

 (22    uczniów)

6:50 Karolewo

6:55 Rudki

7:00 Rudki H

7:15 Zapust  II

7:25 Wielonek

Wszyscy uczniowie z klas 0 –IIIG  z Karolewa, Rudek i Rudek Huby

i  uczniowie z  Wielonka z klas  VIa, VIIIa , i z Zapustu II  z klasy  VIIIa.

7: 10 trasa: Ostroróg  – Kluczewo- Kluczewo H – Szczepankowo Wygoda –Szczepankowo- Ostroróg

(39 uczniów)

7:15 Kluczewo

7:20 Kluczewo H

7:22 Szczepankowo Wygoda

7:25  Szczepankowo

Wszyscy uczniowie z klas 0 – III ze Szczepankowa oraz uczniowie z  Kluczewa z klasy IVa,, VIa, VIIa , Kluczewa Huby z IVa, VIIa i Szczepankowa Wygody z klasy VIa

7:40 trasa: : Ostroróg – Binino– Bielejewo –Nosalewo-  Binino- Bobulczyn—Oporowo- Ostroróg

 ( 49   uczniów)

7:45 Binino ( przy sklepie)

7:50 Bielejewo

7:55 Nosalewo

8:10 Binino ( przy szkole)

8:15 Bobulczyn

8:15 Oporowo

.

 

Wszyscy uczniowie z klas 0 – III z w/w miejscowości i uczniowie z Nosalewa z klasy IVc,Vb,z Bielejewa z klasy IVc,Vb z Binina z klasy IVc,Vb, z Bobulczyna z klasy  IVc,Vb,Vc, z Oporowa z klasy IVc,Vb

.

 

 

7:40 trasa: Ostroróg –Dobrojewo  – Ostroróg

( 35 uczniów)

7:45  Dobrojewo

 

Wszyscy uczniowie z klas 0 – III i klasy Vb,Vc,VIb, VIIb,VIIIb, IIIaG

 

7:50 trasa: Ostroróg   – Zapust II- Zapust III-  Zapust IV-Wielonek – Ostroróg – Piaskowo – Ostroróg

 (  35  uczniów)

7:55 Zapust II ( przy p. Bober)

8:00 Zapust IV ( przy p. Perz)

8:02 Zapust III ( przy p. Cwojdziński)

8:05 Wielonek  

8:15 Piaskowo

 

Wszyscy uczniowie z klasy 0- IIIG z Zapustu i Wielonka i Piaskowa

.

 

 

  7:55 trasa: Ostroróg –Kluczewo – Kluczewo H – Szczepankowo Wygoda – Karolewo- Ostroróg

 (45 uczniów)

8:00 Kluczewo

8:05 Kluczewo H

8:10  Szczepankowo Wygoda

8:15 Karolewo

Wszyscy uczniowie z klasy 0 – IIIG z Kluczewa i Kluczewa H, Szczepankowa Wygoda i z Karolewa

 

  • autobusami do szkoły dojeżdżają tylko uczniowie Zespołu Szkół z Ostroroga z w/w miejscowości

 

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PRZYWOŻĄCYCH UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTROROGU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ważny  od  3  września 2018 roku

(piątek)

A1 A2 A3
6:55 trasa: Ostroróg –Oporowo – Dobrojewo – Ostroróg

( 24  uczniów)

7:00  Oporowo

7:05 Dobrojewo

Wszyscy uczniowie z Dobrojewa i Oporowa  z klas IVb,Vb,Vc,  VIb, VIIb, VIIIb

 6:50  trasa: Ostroróg -Binino– Bielejewo –Nosalewo- Binino-Bobulczyn–  Ostroróg

( 23  uczniów)

6:55 Binino ( przy sklepie)

6:57 Bielejewo

7:05 Nosalewo

7:08 Binino ( przy szkole)

7:10 Bobulczyn

 

Wszyscy uczniowie z klas IVc,Vc,VIb, VIIa, VIIb, VIIIb z w/w miejscowości.

 

6:45 trasa: Ostroróg –Karolewo –Rudki – Rudki H –Zapust II- Wielonek-    Ostroróg

 (22    uczniów)

6:50 Karolewo

6:55 Rudki

7:00 Rudki H

7:15 Zapust  II

7:20 Wielonek

Wszyscy uczniowie z klas 0 –IIIG  z Karolewa, Rudek i Rudek Huby

i  uczniowie z  Wielonka z klasy IVb,VIa, VIIb i Zapustu z  klasy IVb i VIIb.

7: 10 trasa: Ostroróg  – Kluczewo- Kluczewo H – Szczepankowo Wygoda –Szczepankowo- Ostroróg

(50 uczniów)

7:15 Kluczewo

7:20 Kluczewo H

7:22 Szczepankowo Wygoda

7:25  Szczepankowo

Wszyscy uczniowie z klas 0 – VIII ze Szczepankowa oraz uczniowie z  Kluczewa z klasy IVa,, VIa, VIIa , Kluczewa Huby z IVa, VIIa i Szczepankowa Wygody z klasy VIa

7:40 trasa: : Ostroróg – Binino– Bielejewo –Nosalewo-  Binino- Bobulczyn—Oporowo- Ostroróg

 ( 45   uczniów)

7:45 Binino ( przy sklepie)

7:50 Bielejewo

7:55 Nosalewo

8:10 Binino ( przy szkole)

8:15 Bobulczyn

8:15 Oporowo

Wszyscy uczniowie z klas 0 – III z w/w miejscowości i uczniowie z Nosalewa z klasyVb,VIIIa ,,z Bielejewa z klasy Vb, IIIaG, z Binina Vb,VIIIa,IIIaG z Bobulczyna z klasy Vb, VIIIa, IIIaG, IIIbGz Oporowa z klasy IVa, Vb, IIIaG

.

 

 

 

7:40 trasa: Ostroróg –Dobrojewo  – Ostroróg

( 35 uczniów)

7:45  Dobrojewo

 

Wszyscy uczniowie z klas 0 – III i  IIIaG

 

7:50 trasa: Ostroróg   – Zapust II- Zapust III-  Zapust IV-Wielonek – Ostroróg – Piaskowo – Ostroróg

 (  35  uczniów)

7:55 Zapust II ( przy p. Bober)

8:00 Zapust IV ( przy p. Perz)

8:02 Zapust III ( przy p. Cwojdziński)

8:05 Wielonek  

8:15 Piaskowo

 

Wszyscy uczniowie z klasy 0- IIIG z Zapustu i Wielonka i Piaskowa

.

 

 

  7:55 trasa: Ostroróg –Kluczewo – Kluczewo H – Szczepankowo Wygoda – Karolewo- Ostroróg

 (23  uczniów)

8:00 Kluczewo

8:05 Kluczewo H

8:10  Szczepankowo Wygoda

8:15 Karolewo

Wszyscy uczniowie z klasy 0 – IIIG z Kluczewa i Kluczewa H, Szczepankowa Wygoda i z Karolewa i ze Szczepankowa uczniowie klasy IIIbG.

 

  • autobusami do szkoły dojeżdżają tylko uczniowie Zespołu Szkół z Ostroroga z w/w miejscowości