Odwozy dzieci

Rozkład jazdy autobusów odwożących uczniów Zespołu Szkół w Ostrorogu w roku szkolnym 2018/2019

na następujące dni tygodnia:  poniedziałek    ( ważny od  28 stycznia 2019)

A1 A 2 A 3
13:15trasa: Ostroróg –Dobrojewo –   Ostroróg  (16   uczniów)

13:20 Dobrojewo  Ib(5),IIc(6), IIIa(1), IVa(3), Vc(1)=16

 

13:15trasa: Ostroróg  – Binino – Bielejewo – Nosalewo – Bobulczyn – Oporowo-   Ostroróg  (  28  uczniów)

13:20Binino  Ib(6),IIc(3), IIIa(1),  VIa(1)=11

13:25Bielejewo IIc(1) =1

13:30Nosalewo  Ib(1),IIIa(1)=2

13:35Bobulczyn  Ib(3),IIc(3), IIIa(2), Vc(1)=9

13:40Oporowo  Ib(2), IIc(1), IVa(1),, VIa(1)=5

 

 

 

13:15trasa: Ostroróg – Karolewo – Szczepankowo- Kluczewo H –Kluczewo – Ostroróg  ( 52  uczniów)

13:20 Karolewo IIb(1), Va(1)=2

13:25 Szczepankowo  Ia(3),IIb(1), IVa(1), Va(1),VIa(1)=7

13:30  Szczepankowo Wygoda Ia (1),IIa(2),IIIa(1), IVb(2), Vc(3), VIa(1)=10

13:35 Kluczewo H Ia(1),IIa(3), IIb(2), IVa(2)=7

13:40 Kluczewo  Ia(2),IIb(3), IIIa(1), IVa(2), IVb(5),Va(5) IVc(1), Vc(1), VIa(3)=23

 

13:40trasa: Ostroróg –Wielonek – Zapust II – Zapust  IV-Ostroróg-    Rudki Huby-  Rudki – Ostroróg (   23  uczniów)

13:45Wielonek Ia(1), IIa(2), IVb(1), VIa(1)=5

 13:50Zapust II  IIb(1)=1

13:52Zapust IV  Ia(1), IIa(2), IVb(3), Vc(1), VIa(2)=9

13:55 Rudki H Ia(1), IIb(2)=3

14:00 Rudki Ia(1), IIb(1), IIIa(1), IVa(1)=4

 

 

 
14:10trasa: Ostroróg – Wielonek–Zapust II –  Zapust III – Rudki Huby- Rudki   -Ostroróg  (  20  uczniów)

14:15 Wielonek 0c(2), 0a(1), Vb(1), VIIb(1), VIIIa(2)=7

14:20 Zapust II  0b(2), VIIb(1), VIIIa(1)=4

14:23 Zapust III  0b(1)=1

14:25 Rudki H  VIIIa(1),VIIIb(1)=2

14:30 Rudki 0b(1), Va(2),  IIIbG(3)=6

 

14:10trasa: Ostroróg –Dobrojewo –  Oporowo- Bobulczyn- Binino-Bielejewo – Nosalewo-    Ostroróg  (   53 uczniów)

14:15  Dobrojewo 0b(2), Vb(3),  VIb(2),VIIb(3), VIIIb(7)=17

14: 20 Oporowo   0a(1), Vb(1), VIb(3)=5

14:25 Bobulczyn 0b(2), Vb(3), VIIb(1),VIIIa(2),VIIIb(1), IIIbG(1)=10

14:30 Binino  0b(2),Vb(2),  VIb(5),VIIIa(1), VIIIb(2)=12

14:35 Bielejewo Vb (1)VIIIa(1) =2

14:40Nosalewo  IVc (1),Vb(1), VIb(2), VIIb(1), VIIIa(2)=7

 

14 :15trasa: Ostroróg –Piaskowo   Szczepankowo- Szczepankowo Wygoda – Kluczewo Huby – Kluczewo-   Ostroróg   (  45 uczniów)

14:20 Piaskowo 0a(1),   Vb(1), VIb(1) , VIIIb(2)= 5

14:25 Karolewo Va (1), VIb(2), IIIbG(1) =4

14:30 Szczepankowo 0c(4), 0a(1),0b(1),  VIb(1), VIIb(1), VIIIb(1), IIIbG(4)=13

14:35 Szczepankowo Wygoda 0a(2)=2

14:40 Kluczewo H  0c(4), 0a(1),0b(1), VIIb(1), VIIIb(1)=8

14:45 Kluczewo  0a(3),  Vb(2),  VIIb(3), VIIIb(2), IIIbG(3)=13

 

15:00trasa: Ostroróg –Wielonek – Zapust II– Rudki –Szczepankowo- Kluczewo H – Kluczewo-  Ostroróg

 (  12   uczniów)

15:05 Wielonek  IIIaG(2)=2

15:10 Zapust  II  IIIaG(1) =1

15:15 Rudki  VIIa(1) =1

15:20 Szczepankowo VIIa (3)=4

15:25 Kluczewo H  VIIa (2),IIIaG(1)=3

15:30Kluczewo   VIIa(1)=1

 

15:00trasa: Ostroróg –Dobrojewo- Binino – Bielejewo  –  Bobulczyn –  Oporowo – Ostroróg   ( 25  uczniów)

15:05Dobrojewo   IIIaG(5)=5

15:10Binino  IVc (4), VIIa(1)=5

15:15Bielejewo IVc (3),IIIaG(1)=4

15:25 Bobulczyn IVc (1), VIIa(1),  IIIaG(4)=6

15:30 Oporowo  IVc (2),IIIaG(3)=5

 

 

 

 

 

Opracowała: Hanna Wlazik

 

 

 

 

 

 

Rozkład jazdy autobusów odwożących uczniów Zespołu Szkół w Ostrorogu w roku szkolnym 2018/2019

na następujące dni tygodnia:  wtorek    ( ważny od  28 stycznia 2019 )

A1 A 2 A 3
13:15trasa: Ostroróg –Dobrojewo –   Ostroróg  ( 18  uczniów)

13:20 Dobrojewo  Ib(5),IIc(6), IIIa(1), IVa(3),Vb(3)=18

 

13:15trasa: Ostroróg  – Binino – Bielejewo – Nosalewo – Bobulczyn – Oporowo-   Ostroróg  (  45 uczniów)

13:20Binino  Ib(6),IIc(3), IIIa(1), IVc(4), Vb(2)=16

13:25Bielejewo IIc(1), IVc(4) , Vb(1)=6

13:30Nosalewo  Ib(1),IIIa(1), IVc(1), Vb(1)=4

13:35Bobulczyn  Ib(3),IIc(3), IIIa(2), IVc(1),Vb(3) =12

13:40Oporowo  Ib(2), IIc(1), IVa(1), IVc(2), Vb(1)=7

 

 

 

13:15trasa: Ostroróg – Karolewo – Szczepankowo-Szczepankowo Wygoda-  Kluczewo H –Kluczewo – Ostroróg

 ( 35  uczniów)

13:20 Karolewo IIb(1), Va(1)=2

13:25 Szczepankowo  Ia(3),IIb(1), IVa(1) =5

13:30  Szczepankowo Wygoda Ia (1),IIa(2),IIIa(1)=4

13:35 Kluczewo H Ia(1),IIa(3), IIb(2), IVa(2)=8

13:40 Kluczewo  Ia(2),IIb(3), IIIa(1), IVa(2), IVc(1),Va(5), Vb(2)=16

 

13:40rasa: Ostroróg –Wielonek – Zapust II – Zapust  IV-Ostroróg-    Rudki Huby-  Rudki – Ostroróg (   23  uczniów)

13:45Wielonek Ia(1), IIa(2), IVb(1), Vb(1), VIIb(1)=6

13:50Zapust II  IIb(1), VIIb(1)=2

13:52Zapust IV  Ia(1), IIa(2), IVb(3), Vc(1) =7

13:55 Rudki H Ia(1), IIb(2), Va(1)=4

14:00 Rudki Ia(1), IIb(1), IIIa(1), IVa(1)=4

 

   
14:10trasa: Ostroróg – Wielonek–Zapust II –  Zapust III –Ostroróg-  Rudki Huby- Rudki   -Ostroróg  ( 15  uczniów)

14:15 Wielonek 0c(2), 0a(1),  VIa(1), IIIaG(2)=6

14:20 Zapust II  0b(2), VIa(1), IIIaG(1)= 4

14:23 Zapust III  0b(1)= 1

14:25 Rudki H  0c(2)=3

14:30 Rudki 0b(1)= 1

 

14:10trasa: Ostroróg –Dobrojewo  – Oporowo- Bobulczyn- Binino-    Ostroróg  (   27 uczniów)

14:15  Dobrojewo 0b(2), Vc(1),VIIb(3),  IIIaG(5) =11

14: 20 Oporowo   0a(1),  VIa(1), IIIaG(3)=5

14:25 Bobulczyn 0b(2),Vc(1), VIIb(1), IIIaG(4)=8

14:30 Binino  0b(2), VIa(1)=3

 

14 :15trasa: Ostroróg –Piaskowo   Szczepankowo- Szczepankowo Wygoda – Kluczewo Huby – Kluczewo-   Ostroróg   (  42 uczniów)

14:20 Piaskowo 0a(1)Vc(1), VIa(2) =4

14:25 Szczepankowo 0c(4), 0a(1),0b(1), Vc(3), VIa(1)=10

14:30 Szczepankowo Wygoda 0a(2),IVb(2), VIa(1), VIIb(1)=6

14:35 Kluczewo H  0c(4), 0a(1),0b(1), IIIaG(1)=7

14:40 Kluczewo  0a(3), IVb(5), Vc(1), VIa(3), VIIb(3)=15

 

15:00trasa: Ostroróg –Wielonek – Zapust  II– Rudki Huby—Rudki – Ostroróg (  8   uczniów)

15:05 Wielonek VIIIa(1)=1

15:10 Zapust   II VIIIa(1)=1

15:15 Rudki H VIIIa(1), VIIIb(1)=2

15:20 Rudki VIIa(1), IIIbG(3)=4

 

15:00trasa: Ostroróg –Dobrojewo- Binino – Bielejewo – Nosalewo- Bobulczyn –  Oporowo – Ostroróg  (  35 uczniów)

15:05Dobrojewo  VIb(2), VIIIb(7)=9

15:10Binino VIb(5) , VIIa(1) , VIIIa(1), VIIIb(2)=9

15:15Bielejewo  VIIIa(1), IIIaG(1)=2

15:20 Nosalewo  VIb(2), VIIb(1),VIIIa(2)=5

15:25 Bobulczyn  VIb(2), VIIa(1), VIIIa(2), VIIIb(1), IIIbG(1)=7

15:30 Oporowo VIb(3)=3

 

 

 

15:00trasa: Ostroróg – Karolewo  – Szczepankowo- Kluczewo H – Kluczewo-  Ostroróg (  26   uczniów)

15:05 Karolewo VIb(1), IIIbG(1)=2

15:10 Szczepankowo  VIb(1), VIIa(1), IIIbG(4)=6

15:10 Szczepankowo  Wygoda VIIIb (1)=1

15:15 Kluczewo H VIb(1), VIIa(3), VIIb(1),VIIIb(1), IIIbG(4)=10

15:20 Kluczewo  VIIa(2),VIIIb(2), IIIbG(3)=7

 

 

Opracowała: Hanna Wlazik

 

 

Rozkład jazdy autobusów odwożących uczniów Zespołu Szkół w Ostrorogu w roku szkolnym 2018/2019

na następujące dni tygodnia:  środa  ( ważny od   28 stycznia 2019 )

A1 A 2 A 3
13:15trasa: Ostroróg –Dobrojewo – Oporowo-   Ostroróg

 (  38uczniów)

13:20 Dobrojewo 0b(2),  Ib(5),IIc(6), IIIa(1), IVa(3), Vb(3), VIb(2), IIIaG(3)=25

13:25Oporowo  0a (1),Ib(2), IIc(1), IVa(1), IVc(2), Vb(1), VIb(3), IIIaG(2)=13

 

13:15trasa: Ostroróg  – Binino – Bielejewo – Nosalewo – Bobulczyn – Oporowo-   Ostroróg  ( 52  uczniów)

13:20Binino 0b(2), Ib(6),IIc(3), IIIa(1), IVc(4), Vb(2), VIb(5), VIIa(1)=24

13:25Bielejewo IIc(1), IVc(4) =5

13:30Nosalewo  Ib(1),IIIa(1), IVc(1), VIb(2)=5

13:35Bobulczyn 0b(2), Ib(3),IIc(3), IIIa(2), IVc(1), Vb(3), VIb(3), VIIa(1)=18

 

 

 

13:15trasa: Ostroróg – Karolewo – Szczepankowo-Szczepankowo Wygoda-  Kluczewo H –Kluczewo – Ostroróg 

( 53  uczniów)

13:20 Karolewo IIb(1), Va(1), VIb(1)=3

13:25 Szczepankowo 0a(1),0b(1),  Ia(3),IIb(1), IVa(1), VIb(1) =8

13:30  Szczepankowo Wygoda 0a(2), Ia (1),IIa(2),IIIa(1), IVb(2), Va(1)=9

13:35 Kluczewo H  0a(1), 0b(1), Ia(1),IIa(3), IIb(2), IVa(2)=10

13:40 Kluczewo 0a(3), Ia(2),IIb(3), IIIa(1), IVa(2), IVb(5), IVc(1),Va(5), VIb(1)=23

 

13:35rasa: Ostroróg –Wielonek – Zapust II – Zapust III- Zapust  IV- Ostroróg –  Rudki Huby-  Rudki – Ostroróg (   27  uczniów)

13:40Wielonek 0a(1),Ia(1), IIa(2), IVb(1), Vb(1)=6

13:45Zapust II 0b(2), IIb(1)=3

13:47 Zapust III  0b(1)=1

13:50Zapust IV  Ia(1), IIa(2), IVb(3)=6

13:55 Rudki H Ia(1), IIb(2)=3

14:00 Rudki 0b(1),Ia(1), IIb(1), IIIa(1), IVa(1), Va(2), VIIa(1)=8

 

   
  14:10trasa: Ostroróg –Dobrojewo  – Binino-Bobulczyn – Oporowo-     Ostroróg  (   17 uczniów)

14:15 DobrojewoVc(1), VIIIb(7), IIIaG(1)=8

14:20 Binino  VIIIa(1), VIIIb(2)=3

14:25 Bobulczyn  Vc(1),   VIIIa(2), VIIIb(1), IIIbG(1), IIIaG(5)=5

14:30 Oporowo IIIaG(1)=1

 

14 :15trasa: Ostroróg –  Piaskowo  Karolewo- Szczepankowo– Kluczewo Huby – Kluczewo-   Ostroróg   (  43 uczniów)

14:20 Piaskowo  Vb(1),Vc(1)=2

14:25  Karolewo  Va(1)=1

14:30 Szczepankowo 0c(4), Vc(3),  VIIa(3), VIIIb(1), IIIbG(4)=15

14:35 Kluczewo H  0c(4),VIIa(2), VIIIb(2), IIIaG(1), IIIbG(3)=12

14:40 Kluczewo  0a(3), Vb(2), Vc(1), VIIa(1) , VIIIb(2),  IIIbG(4)=13

 

  15:00trasa: Ostroróg –Dobrojewo- Binino – Bielejewo – Nosalewo- Bobulczyn –  Oporowo – Ostroróg  (  13 uczniów)

15:05Dobrojewo   VIIb(3)=3

15:10Binino VIa ( 1) =1

15:15Bielejewo VIIIa(1), IIIaG(1)=2

15:20 Nosalewo  VIb(2), VIIb(1) VIIIa(2)=5

15:25 Bobulczyn    VIIb(1),VIIIa(2)=3

15:30 Oporowo  VIa(1)=1

 

 

 

15:00trasa: Ostroróg –Wielonek – Zapust II- Rudki H – Rudki -Karolewo   – Kluczewo – Kluczewo H Szczepankowo– Ostroróg

 (  22  uczniów)

15:05 Wielonek  VIa(1), VIIb (1),VIIIa(2), IIIaG(1)=5

15:10 Zapust   II VIa(1),VIIb(1), VIIIa(1), IIIaG(1)=4

15:15 Rudki H  VIIIa (1), VIIIb(1) =2

15:20 Rudki  VIIIb(1)IIIbG(3)=4

15:25 Karolewo IIIbG(1)=1

15:30Kluczewo VIa(3),  VIIb( 3)=4

15:35 Kluczewo H  VIIb( 1)=1

15:40 Szczepankowo VIa(1)=1

 

 

Opracowała: Hanna Wlazik

 

 

 

 

 

Rozkład jazdy autobusów odwożących uczniów Zespołu Szkół w Ostrorogu w roku szkolnym 2018/2019

na następujące dni tygodnia:  czwartek  ( ważny od  28 stycznia 2019 )

A1 A 2 A 3
  13:15trasa: Ostroróg  -Dobrojewo –  Binino – Bielejewo – Nosalewo – Bobulczyn – Oporowo-   Ostroróg  (  46  uczniów)

13:20 Dobrojewo  Ib(5), IIIa(1), IVa(3),  Vc(1), VIIb(3)=13

13:25Binino  Ib(6), IIIa(1), IVc(4)=11

13:30Bielejewo IVc(4) =4

13:35Nosalewo  Ib(1),IIIa(1), IVc(1)=3

13:40 Bobulczyn  Ib(3),IIc(1),,IIIa(2), IVc(1),  Vc(1), VIIb(1)=9

13:45Oporowo  0a (1),Ib(2), IVa(1), IVc(2)=6

 

 

 

13:15trasa: Ostroróg – Karolewo – Szczepankowo-Szczepankowo Wygoda-  Kluczewo H –Kluczewo – Ostroróg 

( 51  uczniów)

13:20 Karolewo IIb(1)=1

13:25 Szczepankowo 0a(1),  Ia(3),IIb(1), IVa(1), Vc(3), VIIb(1) =10

13:30  Szczepankowo Wygoda 0a(2), Ia (1),IIa(2),IIIa(1), IVb(2), VIIb(1)=9

13:35 Kluczewo H  0a(1),  Ia(1),IIa(3), IIb(2), IVa(2), VIIb(1)=10

13:40 Kluczewo 0a(3), Ia(2),IIb(3), IIIa(1), IVa(2), IVb(5), IVc(1),Vc(1), VIIb(3)=21

 

13:35rasa: Ostroróg –Wielonek – Zapust II – Zapust  IV- Ostroróg –  Rudki Huby-  Rudki – Ostroróg (   22  uczniów)

13:40Wielonek  0a(1), Ia(1), IIa(2), IVb(1), VIIb(1)=6

13:45Zapust II  IIb(1), VIIb(1)=2

13:50Zapust IV  Ia(1), IIa(2), IVb(3), Vc(1)=7

13:55 Rudki H Ia(1), IIb(2)=3

14:00 Rudki Ia(1), IIb(1), IIIa(1), IVa(1)=4

 

   
14:10trasa: Ostroróg – Wielonek –  Zapust II-  Zapust III- Rudki- -Ostroróg  ( 10  uczniów)

14:15 Wielonek Vb (1), VIa(1)=2

14:20  Zapust  II  0b(2), VIa(1)=3

14:23 Zapust III  0b(1)= 1

14:30  Rudki  0b(1),Va(2), VIIa(1)=4

 

 

14:10trasa: Ostroróg –Dobrojewo  – Oporowo- Bobulczyn – Binino-    Ostroróg  (   49 uczniów)

14:15 Dobrojewo 0b(2), IIc(6),Vb(3),VIb((2)=16

14:20 Oporowo   IIc(1),  Vb (1), VIa(1),VIb(3)=6

14:25 Bobulczyn 0b(3) ,IIc(3), Vb (3),VIb(2), VIIa(1)=13

14:30 Binino  0b(2), IIc(3),Vb (2),VIa (1),VIb(5), VIIa(1)=14

 

14 :15trasa: Ostroróg –Piaskowo   Szczepankowo—Szczepankowo Wygoda- Kluczewo Huby – Kluczewo-   Ostroróg   (  38 uczniów)

14:20 Piaskowo   Va(1),VIa(2), VIb(1), VIIa(1)=5

14:25 Karolewo Va(1),VIb(1)=2

14:25 Szczepankowo 0c(4), 0b(1),Va(1), VIa(1)=7

14:30  Szczepankowo Wygoda  VIa(1)

VIb(1), VIIa(3)=5

14:35 Kluczewo H  0c(4),0b (1),Va(5), Vb (2)

VIIa(2)=14

14:40 Kluczewo VIa(3),   VIb(1), VIIa(1)=5

 

15:00trasa: Ostroróg –Wielonek – Zapust  II– Rudki Huby—Rudki – Ostroróg (  10   uczniów)

15:05 Wielonek VIIIa(1), IIIaG(2)=3

15:10 Zapust   II VIIIa(1), IIIaG(1)=2

15:20 Rudki H VIIIa(1)=1

15:25 Rudki VIIIb(1)IIIbG(3)=4

 

15:00trasa: Ostroróg –Dobrojewo- Binino – Bielejewo – Nosalewo- Bobulczyn –  Oporowo – Ostroróg  (  34 uczniów)

15:05Dobrojewo  VIIIb(7),IIIIaG(5)=12

15:10Binino  VIIIb(2)=2

15:15Bielejewo  Vb (1),VIIIa(1), IIIaG(1)=3

15:20 Nosalewo  Vb (1),VIb(2), VIIb(1),  VIIIa(2)=6

15:25 Bobulczyn  VIIIa(2), VIIIb(1),IIIaG(4), IIIbG(1)=8

15:30 Oporowo IIIaG(3)=3

 

 

 

15:00trasa: Ostroróg – Karolewo  -Szczepankowo  –  KluczewoH – Kluczewo – Ostroróg     (  17   uczniów)

15:05 Karolewo IIIbG(1)=1

15:10 Szczepankowo VIIIb(1), IIIbG(4)=5

15:20 Kluczewo H  VIIIb(1),IIIaG(1), IIIbG(3)=5

15:25Kluczewo VIIIb(2),IIIbG(4)=6

 

Opracowała: Hanna Wlazik

 

Rozkład jazdy autobusów odwożących uczniów Zespołu Szkół w Ostrorogu w roku szkolnym 2018/2019

na następujące dni tygodnia:  piątek ( ważny od  28 stycznia 2019)

A1 A 2 A 3
  12:20trasa: Ostroróg  -Dobrojewo –  Binino – Bielejewo – Nosalewo – Bobulczyn – Oporowo-   Ostroróg  (  44  uczniów)

12:25 Dobrojewo  IIc ( 6),IIIa(1), Vb(3), Vc (1)VIb(2)=12

12:30Binino IIc(3),  IIIa(1), Vb(2), VIb(5)=11

12:35Bielejewo  Vb(1)=1

12:40Nosalewo  IIIa(1), Vb(1), VIb(2)=4

12:45Bobulczyn IIc(3),  IIIa(2), Vb(3), Vc (1),VIb(2)=11

12:50Oporowo  IIc (1),Vb(1), VIb(3)=5

 

 

 

12:20trasa: Ostroróg – Karolewo – Szczepankowo–  Kluczewo H –Kluczewo – Ostroróg 

( 24  uczniów)

12:25 Karolewo  Va,(1), VIb(1)=2

12:30 Szczepankowo  IIb(1), IIIa(1), Va(1), Vc (3),VIb(1)=7

12:40 Kluczewo H  IIb(2)=2

12:45 Kluczewo IIb(3), IIIa(1), Va(5), Vb(2), Vc (1),VIb(1)=13

 

13:15trasa: Ostroróg  -Dobrojewo –     Ostroróg  (  11  uczniów)

13:20 Dobrojewo 0b(2),  Ib(5), IIIa(1), IVa(3)=11

 

13:15trasa: Ostroróg   –  Binino – Bielejewo – Nosalewo – Bobulczyn – Oporowo-   Ostroróg  (  42  uczniów)

13:20Binino 0b(2), Ib(6), IIIa(1), IVc(4),VIa(1), VIIa (1),VIIIa(1)=16

13:25Bielejewo  IVc(4), VIIIa(1) =5

13:30Nosalewo  Ib(1),IIIa(1), IVc(1), VIIIa(2)=5

13:35Bobulczyn 0b(3),  IIIa(2), IVc(1),  VIIa (1), VIIIa(2), IIIbG(1)=10

13:40Oporowo  ,Ib(2),  IVa(1), IVc(2), VIa(1) =6

 

 

 

13:15trasa: Ostroróg – Karolewo – Szczepankowo-Szczepankowo Wygoda-  Kluczewo H –Kluczewo – Ostroróg 

( 52  uczniów)

13:20 Karolewo IIb(1), IIIbG(1)=2

13:25 Szczepankowo 0b(1),0c(4),  Ia(3), IVa(1), VIIa (3), IIIbG(4) =16

13:30  Szczepankowo Wygoda 0b(1), Ia (1),IIa(2),IIIa(1), IVb(2), VIa(1)=8

13:35 Kluczewo H  0b(1), 0c(4), Ia(1),IIa(3), IVa(2), VIIa (2),IIIbG(3)=16

13:40 Kluczewo Ia(2), IIIa(1),IVa(2),VIa(3), VIIa (1),IIIbG(1)=10

 

13:35rasa: Ostroróg –Wielonek – Zapust II – Zapust  III- Zapust IV – Ostroróg –  Rudki Huby-  Rudki – Ostroróg

(   36  uczniów)

13:40Wielonek   Ia(1), IIa(2), IVb(1), VIa(1), VIIIa(2)=7

13:45Zapust II  0b(2), IIb(1), VIa(1),VIIIa(1)=5

13:48  Zapust III  0b (1)=1

13:50Zapust IV   Ia(1), IIa(2), IVb(3), Vc(1), VIa(1)=8

13:55 Rudki H Ia(1), IIb(2), VIIIa(1), IIIbG(3)=7

14:00 Rudki 0 b(1) ,Ia(1), IIb(1), IIIa(1), IVa(1), IIIbG( 3)=8

 

   
 

 

14:15trasa: Ostroróg –Dobrojewo  – Binino –  Bielejewo-Nosalewo- Bobulczyn – Oporowo-     Ostroróg  (   29 uczniów)

14:20 Dobrojewo VIIb(3), VIIIb(7), IIIaG(5)=15

14:25Binino  VIIIb(2)=2

14:30  Bielejewo IIIaG(1)=1

14:35  Nosalewo VIIb(1)=1

14:40Bobulczyn VIIb(1), VIIIb(1), IIIaG(4)=6

14:45Oporowo    0a(1), IIIaG(3)=4

 

14 :10trasa: Ostroróg –Piaskowo   Szczepankowo—Szczepankowo Wygoda- Kluczewo Huby – Kluczewo-   Ostroróg   (  28uczniów)

14:15 Wielonek 0a(1),VIIb(1), IIIaG(2)=4

14:20  Zapust  II  VIIb (1),IIIaG(1)=2

14:25 Rudki H  VIIIb(1)=1

14:30 Piaskowo  VIIb(2), VIIIb(2), IIIaG(1)=5

14:35 Szczepankowo 0a(1),VIIb(1), VIIIb(1)=3

14:40  Szczepankowo Wygoda 0a(1)=1

14:45 Kluczewo H  0a(1), VIIb(1), VIIIb(1), IIIaG(1)=4

14:50 Kluczewo   0a(4),IVb(5), IVc(1),VIIb(3), VIIIb(2)=15

 

 

Opracowała: Hanna Wlazik