Zebrania z rodzicami

DATA

TEMAT


13/09/2018

1700 EW

1745 spotkanie z dyrektorem

1830 IV-VIII i 3G


 

·       wybory przewodniczącego, delegata, skarbnika, harmonogram roku szkolnego, przedstawienie regulaminów, zebranie potrzebnych podpisów, przedstawienie nauczycieli uczących itp.


12/11/2018

1700 EW

1730 IV-VI

1800 VII-VIII I IIIG

Nauczyciele bez wychowawstwa obecni 1700-1900


 

·       Spotkanie informacyjne w połowie I półrocza, omówienie przebiegu nauczania i zachowania, sprawy bieżące itp.


7/01/2018

1700 EW

1730 IV-VI

1800 VII-VIII I IIIG

Nauczyciele bez wychowawstwa obecni 1700-1900


 

·       Podsumowanie pracy za I półrocze

·       ROZDANIE WYDRUKOWANYCH KARTEK Z OCENAMI PRZEWIDYWANYMI, sprawy bieżące itp.


4/03/2018

1700 EW

1745 spotkanie z dyrektorem

1830 IV-VIII i 3G


 

·       Spotkanie informacyjne w połowie II półrocza.

·       Przedstawienie regulaminu rekrutacji do Zespołu Szkół w Ostrorogu.

·       Spotkanie dyrektora z rodzicami klas 8SP i 3G, informacja dyrektora o organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.


15/05/2018

1700 EW

1730 IV-VI

1800 VII-VIII I IIIG

Nauczyciele bez wychowawstwa obecni 1700-1900


 

·       ROZDANIE KARTEK Z PRZEWIDYWANYMI OCENAMI
NA KONIEC ROKU, przypomnienie terminów związanych z wystawianiem ocen, poprawkami itp.