Rada rodziców

 

RADA RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Jana Ostroroga w Ostrorogu:

 

Przewodniczący:                                JAROSŁAW LIBERA

Z – ca przewodniczącego:               MARTA TUCHOLSKA

Skarbnik:                                              ANNA REN

Sekretarz:                                             HANNA ROSADA

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice.

 

Jako dyrektor szkoły chcę wprowadzić do niej nową jakość. Jednym z moich głównych zamierzeń jest otwarta współpraca ze środowiskiem Rodziców. Wiele zmian, które wprowadziliśmy w roku szkolnym 2017/2018 dotyczyło przede wszystkim podniesienia wyników kształcenia Państwa dzieci. Wiem, że to najbardziej istotne, tym bardziej cieszy nas progres w tym obszarze. Poza tymi działaniami niezwykle ważne jest dla mnie jednak stworzenie atmosfery przyjaznej naszym dzieciom, świętowanie ich najmniejszych nawet sukcesów i inwestowanie w ich wiedzę.

Wszyscy wiemy, że dofinansowania w szkole podstawowej wymaga także obszar socjalny. Przez kilkanaście miesięcy budynek i jego otoczenie zmieniły się nie do poznania. Nie udałoby się to bez wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg i pomocy Państwa, jako Rodziców naszych uczniów.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wiele nagród książkowych i rzeczowych dla uczniów. Pozwoliły też sfinansować organizację wielu konkursów, wyjazdów i festynu. Mając na celu dalsze wydawanie ich w tym zakresie oraz konsekwentne poprawianie infrastruktury zwracam się dzisiaj do Państwa z prośba o wsparcie finansowe w postaci składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019. Propozycję wpłaty 40 złotych na cały rok uważam za racjonalne rozwiązanie. W porozumieniu z Radą Rodziców zapewniam o transparentności i celowym wydawaniu zgromadzonych środków finansowych. Przypomnę, że jak zawsze są one w całości przeznaczone na potrzeby bezpośrednio dotyczące dzieci.

W minionym roku wspólnie z Państwem m.in. z wpłat rodziców odnowiliśmy kompleksowo świetlicę szkolną dla dzieci i szatnie na poziomie „0” w dużym budynku szkoły. Poza tym w szkole pojawiły się tzw. poidełka. W ten sposób zapewniliśmy dzieciom codzienny bezpłatny dostęp do zdrowej, przefiltrowanej wody pitnej. Za to wszystko bardzo Państwu dziękuję.

Przed nami kolejne wyzwania. Jesteśmy zgodni, że kolejnych nakładów finansowych wymaga m.in. montaż nowoczesnego monitoringu. Stąd środki finansowe zgromadzone w najbliższym czasie przeznaczymy m.in. na ten cel. Do współpracy zapraszam wszystkich, którzy chcą razem z nami zmieniać szkołę na lepsze. Czekamy na Państwa inicjatywę, na rodziców, sponsorów i ludzi dobrej woli, sami mając też wiele do zaoferowania…

Działajmy RAZEM!

 

 Z poważaniem,

Maciej Polanowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrorogu.

 

 

WPŁAT NA RZECZ RADY RODZICÓW MOŻECIE DOKONAĆ PAŃSTWO NA DWA SPOSOBY:

  • w sekretariacie szkoły,
  • przelewem na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Duszniki O/Ostroróg

numer rachunku: 06 9072 0002 2003 0330 8718 0004

(prosimy podać w tytule przelewu: imię, nazwisko, klasę dziecka).