RODO

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku – system monitoringu Szkoły.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wizerunku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator  – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrorogu informuje Panią / Pana, iż:

 

  • ADMINISTRATOREM DANYCH WIZERUNOWYCH JEST DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTROROGU, JANA OSTROROGA 14, 64-560 OSTRORÓG.

 

  • PROWADZONY MONITORING JEST W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ OCHRONY OSÓB I MIENIA.

 

  • Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Zespół Szkół w Ostrorogu przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrorogu wyznaczył Panią Anitę Jaworską (pracownika Zespołu Szkół w Ostrorogu – nauczyciela) do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).