Rada rodziców przedszkola

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA „MIŚ USZATEK” W OSTROROGU:

 

Przewodniczący: AMELIA GORĄCA-OSTRYCHARCZYK

Zastępca przewodniczącego:  HONORATA WACHOWIAK

Skarbnik: JOANNA NOWAK

Sekretarz: MAŁGORZATA RZESZOWSKA

Członek: AGNIESZKA SCHILKE

Komisja rewizyjna: GRAŻYNA CUDASZEWSKA, HONORATA BINIAK, KATARZYNA DZIAŁAK

 

Szanowni Rodzice!

 

Rada Rodziców Przedszkola „Miś Uszatek” prosi o dokonywanie wpłat na składki  na Radę Rodziców Przedszkola „Miś Uszatek” w Ostrorogu w wysokości 80 zł na dziecko na rok szkolny.

Składki można uiścić jednorazowo lub  w dwóch ratach po 40 zł w terminie do 15 października 2018 oraz do 15 lutego 2019 na konto:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Dzieci Przedszkola „ Miś Uszatek” w Ostrorogu USZATEK

97 9072 0002 2003 0301 1878 0001 (Bank Spółdzielczy Duszniki)