Koło teatralne

 

 

PORANNE  WYZWANIE

grupa teatralna działająca w SP w Ostrorogu

 

Grupa teatralna tworzona przez uczniów szkoły podstawowej powstała z ich inicjatywy na początku 2017r.   Opiekę nad grupą zgodziła się objąć pani Anna Karge.  Początkowo zajęcia poświęcone były historii teatru i  szlifowaniu różnych technik gry na scenie, ale z czasem rodził się coraz większy głód i potrzeba zaprezentowania swojego talentu, chęć wyrażenia siebie poprzez teatr.

 

Rozpoczęły się przygotowania nad scenariuszem przedstawienia, które miało zostać zaprezentowane tylko na forum szkoły. Jednak w tym czasie szkoła otrzymała zaproszenie na Konfrontacje Małych Form Teatralnych „Teraz My”, które odbywały się w Szamotułach.  Wszyscy entuzjastycznie zdecydowali, że to jest to miejsce i czas, by pokazać to, nad czym pracowaliśmy.

 

Przy współudziale starszych koleżanek i kolegów z grupy Amatorzy wystawiliśmy humorystyczną i uwspółcześnioną wersję baśni Kopciuszek. Spotkaliśmy się z ciepłym i życzliwym przyjęciem, o czym świadczyły gromkie brawa i  śmiech widowni.

Podbudowani  tym sukcesem nie chcieliśmy poprzestawać. Poprawiliśmy znane tylko nam niedociągnięcia i tę samą sztukę zaprezentowaliśmy na Przeglądzie Teatralnym „Wronieckie Kalosze” w maju 2017r. I również zostaliśmy docenieni, długo chwalił nas obecny na uroczystości wiceburmistrz.

Ostatni raz Kopciuszka pokazaliśmy kilka dni później naszym rodzicom, podczas organizowanego dla nich koncertu.

 

Od września znowu się spotykamy. Jest nas już więcej.  Postanowiliśmy sami stworzyć scenariusz przedstawienia. W tym celu wykorzystamy tekst  Janusza Korczaka pt. Legenda o pieśni. Chcemy najpierw nasze talenty pokazać najmłodszym koleżankom i kolegom w przedszkolu a następnie w szkole. W naszych głowach są też pomysły na kolejne przedstawienia, być może w formie teatrzyku kukiełkowego lub pantomimy.

O swoich poczynaniach będziemy na bieżąco informować.

 

 

 

 

AMATORZY

to nazwa grupy teatralnej, która pod auspicjami i dzięki finansowaniu GKRPA w Ostrorogu działa w tutejszym zespole szkół.

 

Wszystko zaczęło się w 2014 roku, gdy wiosną pojawiła się propozycja założenia grupy teatralnej, która realizowałaby tematykę profilaktyczną. Z zapałem do tego pomysłu podeszli ówcześni uczniowie klasy I gimnazjum, którymi zaopiekowała się i poprowadziła nauczycielka języka polskiego – Anna Karge.

 

Już w czerwcu, w trakcie realizacji szkolnego projektu „Bezpieczne wakacje”, zaprezentowali przedstawienie pt. Historia pewnego palacza, do którego sami napisali scenariusz. Potem były występy na Festiwalu Wychowanie Przez Teatr w Szamotułach w roku 2014, 2015 i 2016 i przed szkolną publicznością. Teraz już kolejna grupa uczniów rekrutujących się z klas gimnazjalnych oraz 7 klasy szkoły podstawowej pogłębia tematykę profilaktyczną i przygotowuje przedstawienie na kolejny już Festiwal.

 

Działalność w tym teatralnym kole to praca nad scenariuszami, przygotowaniem strojów (nierzadko wyszukiwanych w second handach), charakteryzacji. To poszerzanie świadomości literackiej, muzycznej i filmowej, bo często tam znajduje się inspiracje do nowego występu lub zobrazowania albo wzmocnienia przekazu słownego.  Ale to także możliwość spotkania z innymi grupami przyjeżdżającymi na Festiwal, poznawanie ich sposobu patrzenia na określony problem.

 

Dzięki stopniowemu włączaniu coraz młodszych uczniów, starsi dzielą się swoim doświadczeniem, poniekąd kształtują ich, ale czasami też muszą przyjąć lekcję pokory od nie mniej zdolnych i kreatywnych „młodych”.