Ważne terminy


4 września 2018 – 11 stycznia 2019


I  PÓŁROCZE


do 10 grudnia 2018


WYSTAWIENIE OCEN PRZEWIDYWANYCH

za I półrocze (z przedmiotów)


do 21 grudnia 2018


WYSTAWIENIE OCEN PRZEWIDYWANYCH

za I półrocze (z zachowania)


do 9 stycznia 2019


WYSTAWIENIE OCEN ZA I półrocze

 (z przedmiotów i zachowania)


28 stycznia – 21 czerwca 2019


II PÓŁROCZE


15 – 18 kwietnia 2019


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


10 – 12 kwietnia 2019


EGZAMIN GIMNAZJLANY


do 10 maja 2019


WYSTAWIENIE OCEN PRZEWIDYWANYCH

na koniec roku (z przedmiotów)


do  27 maja 20


WYSTAWIENIE OCEN PRZEWIDYWANYCH

na koniec roku (z zachowania)


do 10 czerwca 2019


WYSTAWIENIE OCEN NA KONIEC ROKU