Zespoły samokształceniowe

NAUCZYCIELE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ:

 1. Przewodnicząca: Beata Słocińska
 2. Martyna Hukisz
 3. Ilona Perz
 4. Małgorzata Piątkowska
 5. Wiesława Gieremek
 6. Anna Chudziak
 7. Beata Ceglarska
 8. Justyna Rosa
 9. Maria Jessa
 10. Agata Sołtysiak
 11. Aleksandra Kaczmarek
 12. Hanna Dekiert
 13. Anna Kowalska
 14. Natalia Lala

——————————————————————————————————————

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ:

 1. Przewodnicząca: Halina Cembrowicz
 2. Olga Kołodziejczyk
 3. Iwona Odwrot-Kałek
 4. Danuta Pupka
 5. Dorota Błajet
 6. Justyna Pyc
 7. Marta Michalak
 8. Magdalena Michalak
 9. Joanna Musiał

——————————————————————————————————————

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZYCH:

 1. Przewodnicząca: Joanna Olech-Biniek
 2. Anna Karge
 3. Agnieszka Statucka
 4. Urszula Mazurek
 5. Elżbieta Zapatka
 6. Katarzyna Perz
 7. Magdalena Michalak

——————————————————————————————————————

NAUCZYCIELE MATEMATYKI: 

 1. Przewodnicząca: Anna Gendera
 2. Beata Budaj-Głuchy
 3. Ireneusz Piotrowski
 4. Tomasz Cembrowicz

——————————————————————————————————————

 NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH:      

 1. Przewodnicząca: Anita Jaworska
 2. Andrzej Kukawka
 3. Magdalena Machuj
 4. Beata Grabowska

——————————————————————————————————————

 NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH:

 1. Przewodnicząca: Ewelina Araszkiewicz
 2. Monika Kwiatkowska-Proszyk
 3. Marta Michalak
 4. Izabela Rais-Klauze
 5. Iwona Kucharczyk

——————————————————————————————————————

NAUCZYCIELE RELIGII:

 1. Przewodnicząca: Iwona Mieńko
 2. Magdalena Michalak
 3. Mirosława Wachowiak

——————————————————————————————————————

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

 1. Przewodniczący: Renata Mleczak
 2. Tomasz Cembrowicz
 3. Jacek Duks

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW:

 1. Przewodnicząca: Halina Roszak
 2. wszyscy nauczyciele szkoły podstawowej z przydzielonym wychowawstwem oddziału

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY:

 1. Przewodnicząca: Hanna Wlazik
 2. wszyscy nauczyciele szkoły podstawowej z przydzielonymi zajęciami w świetlicy

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ DS. PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO:

 1. Przewodnicząca: Halina Roszak
 2. Justyna Pyc
 3. Izabela Rais-Klauze

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ DS. WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI:

 1. Przewodnicząca: Beata Budaj-Głuchy
 2. Marta Michalak

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ DS. KOORDYNOWANIA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 1. Edukacja wczesnoszkolna: Danuta Pupka
 2. Szkoła Podstawowa: Joanna Olech-Biniek

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ DS. KOORDYNOWANIA DZIAŁAŃ WOLONTARIATU:

 1. Przewodnicząca: Iwona Mieńko
 2. Joanna Olech-Biniek

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ:

 1. Przewodnicząca: Halina Roszak
 2. Koordynator w przedszkolu: Dorota Domagalska-Niedosik
 3. Koordynator w EW i do nauczania specjalnego: Dorota Błajet
 4. Koordynator w kl. 4-8: Renata Mleczak
 5. Koordynator w kl. 3G: Iwona Kucharczyk
 6. Agnieszka Nowaczyk
 7. Dorota Domagalska-Niedosik
 8. Olga Kołodziejczyk
 9. Halina Cembrowicz
 10. Joanna Musiał
 11. Anna Kowalska
 12. Hanna Dekiert
 13. Aleksandra Kaczmarek
 14. Agata Sołtysiak
 15. Natalia Lala

Nauczyciele prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

 1. Hanna Wlazik
 2. Dorota Błajet
 3. Wiesława Gieremek
 4. Anita Jaworska
 5. Martyna Hukisz
 6. Joanna Musiał

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI DS. OPRACOWANIA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO:

 

 1. Przewodniczący: BEATA CEGLARSKA
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodniczący: ANNA CHUDZIAK
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodniczący: MARTYNA HUKISZ
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodniczący: ILONA PERZ
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodniczący: MARIA JESSA
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodniczący: MARIA JESSA
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodniczący: IRENEUSZ PIOTROWSKI
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodnicząca: HALINA CEMBROWICZ
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodnicząca: HALINA CEMBROWICZ
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodnicząca: DANUTA PUPKA
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodniczący: JOANNA OLECH-BINIEK
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodniczący: BEATA BUDAJ-GŁUCHY
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodniczący: EWELINA ARASZKIEWICZ
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ DS. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU:

 1. Przewodnicząca: Małgorzata Piątkowska
 2. Anna Chudziak
 3. Wiesława Gieremek
 4. Beata Ceglarska

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ DS. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

 1. Przewodnicząca: Beata Grabowska
 2. Ewelina Araszkiewicz
 3. Monika Kwiatkowska-Proszyk

——————————————————————————————————————

ZESPOŁY NAUCZYCIELI DANEGO ODDZIAŁU KLASOWEGO:

 1. Przewodniczący: wychowawca oddziału
 2. wszyscy nauczyciele szkoły podstawowej z przydzielonym zajęciami w oddziale