Kadra pedagogiczna

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTROROGU:

l.p. nazwisko i imię adres e-mail
1. mgr Polanowski Maciej DYREKTOR dyrektor@zsostrorog.pl
2. mgr Karge Anna WICEDYREKTOR wicedyrektor@zsostrorog.pl
3. mgr Wachowiak Mirosława WICEDYREKTOR przedszkole@zsostrorog.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM:

l.p. nazwisko i imię przedmiot adres e-mail
1. mgr Araszkiewicz Aleksandra język polski aleksandra.araszkiewicz@zsostrorog.pl
2. mgr Araszkiewicz Ewelina język angielski ewelina.araszkiewicz@zsostrorog.pl
3. mgr Błajet Dorota edukacja wczesnoszkolna dorota.blajet@zsostrorog.pl
4. mgr Budaj-Głuchy Beata matematyka beata.budaj-gluchy@zsostrorog.pl
5. mgr Cembrowicz Halina edukacja wczesnoszkolna halina.cembrowicz@zsostrorog.pl
6. mgr Cembrowicz Tomasz matematyka, wychowanie fizyczne tomasz.cembrowicz@zsostrorog.pl
7. mgr Duks Jacek wychowanie fizyczne jacek.duks@zsostrorog.pl
8. mgr Gendera Anna matematyka anna.gendera@zsostrorog.pl
9. mgr Grabowska Beata informatyka, zajęcia komputerowe beata.grabowska@zsostrorog.pl
10. mgr Gieremek Wiesława edukacja wczesnoszkolna wieslawa.gieremek@zsostrorog.pl
11. lic. Jasnosik Hanna świetlica hanna.jasnosik@zsostrorog.pl
12. mgr Jaworska Anita biologia, chemia anita.jaworska@zsostrorog.pl
13. mgr Jessa Maria edukacja wczesnoszkolna maria.jessa@zsostrorog.pl
14. mgr Karge Anna język polski wicedyrektor@zsostrorog.pl
15. mgr Kołodziejczyk Olga edukacja wczesnoszkolna, logopeda olga.kolodziejczyk@zsostrorog.pl
16. mgr Kucharczyk Iwona język niemiecki iwona.kucharczyk@zsostrorog.pl
17. mgr Kukawka Andrzej fizyka andrzej.kukawka@zsostrorog.pl
18. mgr Kwiatkowska-Proszyk Monika język angielski monika.kwiatkowska.proszyk@zsostrorog.pl
19. mgr Leracz Irena edukacja wczesnoszkolna irena.leracz@zsostrorog.pl
20. mgr Machuj Magdalena geografia, przyroda magdalena.machuj@zsostrorog.pl
21. mgr Mazurek Urszula biblioteka, język polski urszula.mazurek@zsostrorog.pl
22. mgr Michalak Magdalena muzyka, plastyka, religia magdalena.michalak@zsostrorog.pl
23. lic. Michalak Marta język angielski marta.michalak@zsostrorog.pl
24. mgr Mieńko Iwona religia iwona.mienko@zsostrorog.pl
25. mgr Mleczak Renata wychowanie fizyczne renata.mleczak@zostrorog.pl
26. mgr Musiał Joanna wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika joanna.musial@zsostrorog.pl
27. mgr Nowaczyk Agnieszka psycholog psycholog@zsostrorog.pl
28. mgr inż. Nowakowska Beata przyroda beata.nowakowska@zsostrorog.pl
29. mgr Odwrot-Kałek Iwona edukacja wczesnoszkolna iwona.odwrot-kalek@zsostrorog.pl
30. mgr Olech-Biniek Joanna język polski joanna.olech-biniek@zsostrorog.pl
31. mgr Perz Katarzyna geografia, historia, zajęcia artystyczne katarzyna.perz@zsostrorog.pl
32. mgr Piotrowski Ireneusz matematyka, zajęcia techniczne ireneusz.piotrowski@zsostrorog.pl
33. mgr Pupka Danuta edukacja wczesnoszkolna danuta.pupka@zsostrorog.pl
34. mgr Pyc Justyna edukacja wczesnoszkolna justyna.pyc@zsostrorog.pl
35. mgr Rais-Klauze Izabela język niemiecki izabela.rais-klauze@zsostrorog.pl
36. mgr Rosa Justyna edukacja wczesnoszkolna justyna.rosa@zsostrorog.pl
37. mgr Roszak Halina pedagog pedagog@zsostrorog.pl
38. mgr Statucka Agnieszka język polski agnieszka.statucka@zsostrorog.pl
39. mgr Stromczyński Jan edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, zajęcia techniczne jan.stromczynski@zsostrorog.pl
40. mgr Wachowiak Mirosława edukacja wczesnoszkolna, religia, wychowanie do życia w rodzinie przedszkole@zsostrorog.pl
41. mgr Wlazik Hanna kierownik świetlicy hanna.wlazik@zsostrorog.pl
42. mgr Zapatka Elżbieta historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie elzbieta.zapatka@zsostrorog.pl

PRZEDSZKOLE „MIŚ USZATEK”:

l.p. nazwisko i imię przedmiot adres e-mail
1. mgr Ceglarska Beata wychowanie przedszkolne beata.ceglarska@zsostrorog.pl
2. mgr Chudziak Anna wychowanie przedszkolne anna.chudziak@zsostrorog.pl
3. mgr Dekiert Hanna wychowanie przedszkolne hanna.dekiert@zsostrorog.pl
4. mgr Domagalska-Niedosik Dorota logopeda dorota.domagalska-niedosik@zsostrorog.pl
5. lic. Kaczmarek Aleksandra wychowanie przedszkolne aleksandra.kaczmarek@zsostrorog.pl
6. mgr Kowalska Anna wychowanie przedszkolne anna.kowalska@zsostrorog.pl
7. lic. Lala Natalia wychowanie przedszkolne natalia.lala@zsostrorog.pl
8. mgr Perz Ilona wychowanie przedszkolne ilona.perz@zsostrorog.pl
9. Piątkowska Małgorzata wychowanie przedszkolne malgorzata.piatkowska@zsostrorog.pl
10. lic. Raszewska Natalia wychowanie przedszkolne natalia.raszewska@zsostrorog.pl
11. mgr Słocińska Beata wychowanie przedszkolne beata.slocinska@zsostrorog.pl
12. lic. Sołtysiak Agata wychowanie przedszkolne agata.soltysiak@zsostrorog.pl
13. mgr Zielińska Urszula wychowanie przedszkolne urszula.zielinska@zsostrorog.pl