Dokumenty

 

DOKUMENTY PRZEWODNIE:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTROROGU

REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTROROGU

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA OSTROROGA W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA „MIŚ USZATEK” W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA OSTROROGA W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU „MIŚ USZATEK” W ZESPOLE SZKÓŁ OSTROROGU

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA OSTROROGA W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU

 

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA INFORMATYCZNA/ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA FIZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA/ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA:

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA DZIECKA/UCZNIA

MOCNE I SŁABE STRONY ROZWOJU UCZNIA Z SPE I JEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

 

DO POBRANIA DLA RODZICÓW:

DEKLARACJA OBECNOŚCI DZIECKA W SZKOLE PODCZAS DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

DO POBRANIA DLA PRACOWNIKÓW:

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU

WNIOSEK O ZMIANĘ GODZIN PRACY

WNIOSEK O UDZIELENIE ZWOLNIENIA OD PRACY Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM

WNIOSEK O UDZIELENIE DNIA WOLNEGO OD PRACY (KODEKS PRACY)

ZAŁĄCZNIKI ZFŚS DO WYPEŁNIENIA DO 31 MARCA KAŻDEGO ROKU

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KURSU/SZKOLENIA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO OPŁAT ZA STUDIA/KURSY KWALIFIKACYJNE/INNE FORMY NADAJĄCE KWALIFIKACJE

 

POZOSTAŁE:

ROZPORZĄDZENIA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ