SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW VII EDYCJA

 

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej. To świetna okazja dla szkół do pogłębiania wiedzy historycznej i postaw patriotycznych wśród swoich uczniów.

 

W związku z tym nasza szkoła przystąpiła do udziału w konkursie pod nazwą Szkoła młodych patriotów, którego realizacja potrwa od marca do maja bieżącego roku. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem, otrzymają certyfikaty „Szkoły młodych patriotów” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

 

Przystępując do konkursu, podjęliśmy się realizacji siedmiu zadań. W sześciu uczestniczyć będą uczniowie. Będą mogli wykazać się w konkursach recytatorskim, muzycznym, plastycznym i literackim, wyrazić swoje zdanie na temat patriotyzmu i poznać sądy nauczycieli oraz mieszkańców naszego regionu. Część zadań realizowana będzie w ramach zajęć języka polskiego, historii, wdżwr i plastyki, część – będzie wymagała od uczniów aktywności w czasie wolnym.

 

Zadania, w których weźmiemy udział:

 

1. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”

Zadanie realizowane w ramach zajęć plastycznych

Udział biorą wszyscy uczniowie.

 

2. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego

Uczniowie wypowiedzą się na ściennym forum.

Nauczyciele będą ankietowani przez przedstawicieli samorządu.

Rozmowy z mieszkańcami Ostroroga i okolicznych miejscowości zostaną przeprowadzone przez grupy uczniów.

 

3. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej

Każda klasa deleguje dwóch uczniów, którzy wezmą udział w konkursie.

 

4. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych

W konkursie można wystąpić solo, w duecie lub trio. Każda klasa deleguje więc od 2 uczestników lub do dwóch zespołów (2-3-osobowych).

 

5. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych

Zadanie realizowane w ramach zajęć z języka polskiego, historii i wdżwr.

Udział biorą wszyscy uczniowie.

EFEKT – czytaj więcej

 

6. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych

Szczegółowe informacje pojawią się w późniejszym czasie.

 

7. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w odpłatnym kursie „Szkoła młodych patriotów”

Zadanie zrealizowane w styczniu 2018 r. Kurs zakończył się zdanym egzaminem.

 

Wszystkie zadania będą dokumentowane w formie sprawozdań, nagrań, zdjęć, a następnie przesyłane do jury konkursu przez stronę internetową. Wykonanie zadań ocenia się punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem otrzymania dyplomu „Szkoła młodych patriotów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 7 spośród 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu, tj. Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie.

Informacje na temat wykonywanych zadań będą ukazywać się sukcesywnie na gazetce przy sali nr 1.

Zachęcamy do zaangażowania się zarówno uczniów oraz nauczycieli, jak i rodziców!

 

Szkolni koordynatorzy konkursu: nauczyciele języka polskiego, historii, muzyki i plastyki.

Posted in Strona główna.