KONIEC ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTROROGU???

KONIEC ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTROROGU???

Rada Miejska w Ostrorogu planuje w przyszłym tygodniu rozwiązać Zespół Szkół
w Ostrorogu i powołać w to miejsce osobne placówki: przedszkole i szkołę podstawową.

XVII WALENTYNKOWY GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

XVII WALENTYNKOWY GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Jak co roku od 18 lat rywalizacja ortograficzna zgromadziła dzieci i dorosłych, który wspólnie spędzili ze sobą piękne chwile.

BENJAMIN – DZIĘKUJEMY!!!

BENJAMIN – DZIĘKUJEMY!!!

Przez dwa tygodnie gościliśmy w szkole Benjamina, który w ramach projektów „Next Step”
i „Education” dzielił się wiedzą
o kulturze swojego kraju, ale przede wszystkim wspierał naszych uczniów w nauce języka angielskiego.

Aktualności

20 lutego 2019

 

Podczas zajęć rytmicznych u 5-latków zastosowano takie formy pracy jak: taniec, rytm, zabawy dziecięco muzyczno- ruchowe, improwizacja, gra akompaniament na instrumentach perkusyjnych oraz na instrumentach samodzielnie wykonanych.

Dzieci w trakcie zajęć potrafiły zintegrować się, co spowodowało dobra współpracę w zespole i pozwoliło na rozładowanie dużej potrzeby ruchu. Poznały także znaczenie słów: orkiestra, dyrygent, batuta, nuty. Maluchy wykazały się także sprawnością manualną. Samodzielnie łączyły elementy papierowe, kolorowały. Efektem ich pracy był wesoły ludzik.

 

czytaj więcej
18 lutego 2019

 

W Szamotułach odbył się konkurs recytatorski „Wiersze pisane uśmiechem”.

Udział w nim wzięły trzy uczennice naszej szkoły, wyłonione podczas etapu szkolnego. Weronika Zając zaprezentowała wiersz Jana Brzechwy „Pomidor”, Julia Jeziorna wyrecytowała wiersz Doroty Gellner „W ogródku”, a Nadia Nowak utwór Juliana Tuwima „Dwa wiatry”. Spośród wszystkich uczestników jury wyłoniło najlepszych. Wśród nich znalazła się Weronika Zając, która zajęła drugie miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

czytaj więcej
15 lutego 2019

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

otrzymałem informację, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej 20 lutego 2019 roku odbędzie się głosowanie nad uchwałą o rozwiązaniu Zespołu Szkół w Ostrorogu. Kilka dni temu zostaliśmy jako dyrekcja poinformowani o tym zamiarze i do dzisiaj nie usłyszeliśmy ani jednego argumentu za rozwiązaniem.

Uważam, że jako dyrektor placówki, która funkcjonuje obecnie na zadowalającym poziomie, mam obowiązek przedstawić Państwu kilka najważniejszych skutków, które wywoła rozdzielenie Zespołu Szkół w Ostrorogu na dwa osobne zakłady pracy: szkołę podstawową i przedszkole.

 

1. Od kilku lat w Polsce przedszkola są raczej łączone ze szkołami podstawowymi niż rozdzielane. Byłoby to więc działanie bardzo nietypowe.

2. Po rozdzieleniu trzeba będzie przeprowadzić konkursy na dyrektorów przedszkola i szkoły podstawowej (w przypadku wybrania nowej dyrekcji będzie to piąty dyrektor w ciągu 5 ostatnich lat). Nie jest to rozwiązanie motywujące i korzystne, ani dla dzieci, ani dla nauczycieli i pracowników.

3. Nie przedstawiono nikomu stanowiska Komisji Oświaty przy UMiG Ostroróg.

4. Nikt nie poprosił o opinię w tej sprawie Rady Rodziców Przedszkola i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej.

5. Dwa osobne zakłady pracy, które powstaną to większe koszty dla budżetu gminy (podwójne etaty np. księgowa, intendent, pedagog, ZUS). Te pieniądze można by przeznaczyć np. na dodatkowe zajęcia dla dzieci, inwestycje, zakup pomocy dydaktycznych, dofinansowania).

6. Utrzymanie Zespołu Szkół w Ostrorogu z roku na rok jest coraz droższe. Dzieje się tak ze względu na np. zatrudnienie nowych nauczycieli wspomagających w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, urlopy zdrowotne, droższe opłaty, dodatkowe godziny matematyki, logopedii, większy wymiar godzin pedagoga i psychologa itp. Ważne jest jednak to, że gdyby przedszkole i szkoła funkcjonowały osobno, tak jak przed laty, a nie razem to koszty te byłyby jeszcze większe.

7. Nie będzie dowozów i odwozów autobusem dla dzieci 5-letnich (dotychczas korzystają z kursów przy okazji dzieci szkolnych).

8. Problem lokalowy przedszkola (jeśli od września 2019 dzieci 5-letnie nie będą korzystały z sali w szkole, zostaną w przedszkolu i zabraknie miejsca dla nowej grupy 3-latków). W takiej sytuacji gmina będzie musiała szukać im miejsca w innych przedszkolach. Jeżeli 5-latki mają być nadal w szkole to przedszkole będzie musiało wydzierżawiać salę od szkoły i zapłacić podatek. Jaki więc jest sens rozdzielania?

9. Stracimy możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych np. przed Sylwestrem lub w czasie ferii, kiedy nauczyciele mają wolne a wychowawczynie przedszkola pełnią dyżury i można skierować do nich dzieci szkolne.

10. Stracimy możliwość organizowania zajęć dla dzieci podczas ferii i wakacji, kiedy nauczyciele korzystają z przysługującego im urlopu a dziećmi mogą się zająć nauczycielki z przedszkola.

11. Nauczyciele nie będą mogli korzystać ze wspólnego dla całego zespołu szkół funduszu socjalnego i zdrowotnego na obecnych korzystnych zasadach, bo będzie w nim mniej środków finansowych.

12. Pojawi się problem z dyspozycyjnością nauczycieli, którzy prowadzą w przedszkolu i w szkole zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, język angielski i religię (podwójne zatrudnienie, dopasowanie planu, praca w innych placówkach).

13. Nie będzie możliwy tak dobry przepływ informacji między dyrekcją przedszkola i szkoły jak obecnie (aktualnie, co tydzień odbywają się wspólne narady dyrektorów, rozwiązywanie problemów, koordynacja działań, dyrektorzy wspólnie są obecni na zebraniach rad pedagogicznych).

14. Dla dzieci należących do zespołu szkół mniej stresujące jest przejście z przedszkola do szkoły podstawowej (znają wielu nauczycieli, rozpoznają budynki, bywają na wielu wspólnych imprezach i uroczystościach).

 

W związku z przedstawionymi argumentami i z tym, że pomysł rozdzielania Zespołu Szkół w Ostrorogu uważam za nieuzasadniony, zaapelowałem do Pana Burmistrza Romana Napierały oraz Radnych Rady Miejskiej w Ostrorogu o niepodejmowanie takiej decyzji lub przynajmniej o odłożenie jej w czasie. Mam nadzieję, że Państwo Radni podczas głosowania wezmą pod uwagę wszelkie konsekwencje, które wiążą się z wprowadzeniem takiej zmiany oświatowej w naszej gminie.

 

Maciej Polanowski
Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrorogu

czytaj więcej
15 lutego 2019

 

Nie tylko dorośli obchodzą Walentynki. To też dzień dla starszych i młodszych uczniów. Jednym z najpopularniejszych walentynkowych zwyczajów, bez którego trudno sobie wyobrazić Dzień Zakochanych w szkole, jest niewątpliwie poczta walentynkowa.

W tygodniu poprzedzającym Walentynki uczniowie, którzy chcieli wyrazić uczucia swoim sympatiom, wrzucali kartki walentynkowe do specjalnie przygotowanego przez członków samorządu uczniowskiego pudełka. Podczas walentynkowego spotkania w sali gimnastycznej, nagrodzeni zostali czerwonym serduszkiem i brawami, ci którzy otrzymali najwięcej walentynek.

Tego dnia wszyscy zarówno uczniowie, jak i nauczyciele założyli ubrania w kolorze czerwonym.

 

czytaj więcej
15 lutego 2019

 

Już po raz osiemnasty zaprosiliśmy uczniów naszej szkoły do udziału w Gminnym Walentynkowym Konkursie Ortograficznym. Swoją obecnością zaszczycili nas: przewodnicząca Komisji Oświaty pani Halina Maciejewska, członkowie GKRPA wraz z Przewodniczącą Magdaleną Dąbrowską, Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrorogu Maciej Polanowski  oraz pomysłodawczyni konkursu pani Teresa Pazderska, która jednocześnie była fundatorem nagrody dla najstarszego uczestnika naszej imprezy. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. Uczestnicy pisali dyktanda pełne „pułapek” ortograficznych. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni oraz umiejętnością ich zastosowania w praktyce.         

Jak zawsze mile widzianymi uczestnikami były osoby dorosłe, które w tym roku godnie zasiliły szeregi piszących (trudne) dyktando.

Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwała pani Hanna Wlazik, teksty dyktand dla poszczególnych grup wiekowych przygotowały i oceniały:

  1. Anna Karge   –  osoby dorosłe,
  2. Joanna Olech-Biniek    –  uczniowie klas VII, VIII i gimnazjalnych,
  3. Urszula Mazurek  –  uczniowie klas V i VI,
  4. Halina Cembrowicz   –  uczniowie klas III i IV,
  5. Danuta Pupka – uczniowie klas II.

Dyktanda osób dorosłych pomagała poprawiać pani Olga Kołodziejczyk, natomiast uczniów klas V-VI pani Teresa Pazderska.

 

Komisja wyłoniła zwycięzców w pięciu kategoriach wiekowych.

DOROŚLI:

Marta Michalak– I,  Joanna Strzelecka – II,  Maciej Dąbrowski – III,

KLASY VII, VIII oraz GIMNAZJUM:

Joanna Wargacka – I,   Weronika Kobiałkowska – II,  Oliwia Rowińska – III,

KLASY V-VI:

Jagoda Słupińska  – I,  Dominika Kowala –  II,  Bartosz Mikołajczak – III,

KLASY III-IV:

Wojciech Zarębski  – I, Iga Zawal  – II, Wiktoria Szuflak – III,

MISTRZEM ORTOGRAFII  w klasach II został Alan Greczka.

 

Najstarszym uczestnikiem tegorocznego konkursu ortograficznego była pani Kazimiera Nowicka. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez GKRPA. Teksty dyktand były przygotowane zgodnie z programem profilaktyki uzależnień. Na uczestników konkursu czekał w świetlicy szkolnej słodki poczęstunek, którym był przepiękny i pyszny tort walentynkowo – urodzinowy. Wszak konkurs wkroczył w tym roku w dorosłość!

Wszyscy na pamiątkę otrzymali walentynkowe serduszka, które będą przypominać, że do słowniczka ortograficznego należy zaglądać codziennie.

 

czytaj więcej
14 lutego 2019

 

Biblioteka szkolna zaprosiła do wspólnej zabawy uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Maluchy brały udział w przygotowanych specjalnie dla nich konkursach czytelniczych.

Trzecioklasiści chętnie czytali teksty popularnych książek, wykonywali ilustracje, śpiewali karaoke, odgadywali tytuły książek, „balsamowali”, a także przebierali się za postacie z ulubionych bajek. Na zakończenie obejrzeli przygotowaną dla nich wystawę książek i niektóre z nich wypożyczyli. Zwycięzcy każdej konkurencji otrzymali nagrody oraz słodycze.

Uczniowie, którzy przyszli na spotkanie, pokazali, że umieją rywalizować i dobrze się bawić.

 

czytaj więcej
13 lutego 2019

 

Nie po raz pierwszy bawiliśmy się kolorami na zajęciach. Do tej pory uzyskiwaliśmy nowe kolory farbek plakatowych, łącząc ze sobą podstawowe barwy, czy też rozpuszczaliśmy barwniki spożywcze w wodzie.

Tym razem jednak przeprowadziliśmy proste, ale bardzo efektowne doświadczenie z kolorowymi cukierkami, które zalaliśmy ciepłą wodą. Efekt „tęczy na talerzu” można podziwiać na zdjęciach. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu rozmaitych drgań sprawdziliśmy co stanie się z „tęczą”, a także posmakowaliśmy wszystkich kolorów „tęczy”.

Dziękujemy mamie Piotrka za inspirację i produkty. Było kolorowo i słodko.

 

czytaj więcej
13 lutego 2019

 

Oficer WR Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Tomyślu kpt. Robert I spotkał się z 3 klasy gimnazjum i 8 klasami szkoły podstawowej. Kpt. Janczewski przybliżył naszym uczniom zasady funkcjonowania służby wojskowej, która pozwala łączyć żołnierskie wyzwania z realizacją ambicji zawodowych w cywilu, np. w służbie Narodowych Sił Rezerwowych.

Uczniowie zostali zapoznani z zagadnieniami związanymi z kwalifikacją wojskową, a także poznali zasady naboru i możliwości jakie stwarza służba przygotowawcza. Uczestnicy spotkania usłyszeli też informację na temat perspektywy podjęcia studiów wyższych na uczelniach wojskowych. Przedstawiciel WKU opowiadał o możliwości służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.  Każdy kto w przyszłości chciałby służyć w Wojsku Polskim, powinien zgłosić się na kwalifikację wojskową do właściwej miejsca zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień. Kandydatami mogą być mężczyźni i kobiety, którzy ukończyli 18 rok życia.

 

czytaj więcej
13 lutego 2019

 

Na zaproszenie SKKT  „ Wesołe Jaśki” do naszej szkoły przybył szczególny gość, Pan Roman Muszyński. Jest to alpinista, zdobywca wielu szczytów. Dzieci wysłuchały prelekcji, a także obejrzały wiele zdjęć z jego wypraw.

Nasz gość opowiadał im o swoich marzeniach jak i wielu poświęceniach, które towarzyszyły mu w drodze do realizowania swoich marzeń. Przekonywał dzieci do stawiania sobie w życiu realnych do osiągnięcia celów, do ciężkiej pracy nad sobą, podejmowania wyzwań, odpowiedzialności oraz do wytrwałości. Droga do sukcesu jest pełna upadków i porażek i sztuką jest wstać i iść dalej. Nie szukać wymówek. Uczniowie   obejrzeli   niezbędny  sprzęt potrzebny przy tego rodzaju wyprawach.

Pan Roman opowiedział również o projekcie , którego był współautorem „My niepełnosprawni – wspólnie na szczyty polskich gór”,  który  realizowany  był przez Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, którego celem była aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo poprzez wyprawy górskie.  Dziękujemy panu Romanowi Muszyńskiemu za ciekawe spotkanie i podzielenie się z nami swoją pasją i wiedzą.

 

czytaj więcej